• Przechowalnia 0
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

  Miejscowość, data ......................................   

  ………………………………………

  ………………………………………

  ………………………………………

  Imię i nazwisko konsumenta

  Adres konsumenta

  Nazwa i adres przedsiębiorcy                                           

  Oświadczenie

  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

  lub poza lokalem przedsiębiorstwa

  Ja ………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy


  ......................................................................................................................


  ......................................................................................................................  Data odbioru………………………………………..……………….


  ……………………………………

  Podpis konsumenta

  ...jest pusty

  Tłumacz Google