• Przechowalnia 0
 • Polityka Prywatności

  Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

  Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu Internetowego {shop_name}

      Administratorem danych jest Firma AMBERGRAND Ewa Grodzka - zwana dalej „Sklepem Internetowym” z siedzibą: Zielonki Parcela, ul. Osiedlowa 92, 05-082 Stare Babice, NIP 1180910134, REGON 141681730, która prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie www Sklepu Internetowego.
      Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
      Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym terminie.
      Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych Klientów.
      Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
      Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
      Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
      Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.

  ...jest pusty

  Tłumacz Google